ساختمان مركزى آجر نمای نسوز كهن سرام

پروژه ساختمان مركزى آجر نمای نسوز كهن سرام به عنوان برنده نخست جايزه معمار در بخش عمومى در سال ٩٨ از سوى داوران اعلام گرديد. به اين وسيله از محسن طهماسبى به عنوان مدير اجرايی و ناظر مقيم – پريما جهانگرد به عنوان مدير طرح – بهرام افسرى به عنوان طراح جزئيات و تمامى تيم هوبا طرح (HOOBA DESIGN) و كسانى كه نامشان در ليست شناسنامه اين طرح ذكر شده همچنين آقای رحمان كهن پور به عنوان كارفرما و تيم فنى كارخانه كه پشتيبان طرح بودند و تمامى گروه اجرا كمال تشكر و قدر دانى داریم

Kohan Ceram Central office
Client:Kohan Pour
Architect:Hooman Balazadeh
Project manager:Parima Jahangard
Design team:Parima Jahangard- Mohsen Tahmasebi-Mostafa Dadashpour
Site supervision: Mohsen Tahmasebi
Detail Design: Bahram Afsari-Mohsen Tahmasebi
Physical Modeling: Mehran Alinezhad
Mechanical Eng: Iman Ilbeigi
Lighting design:FAD Glass consultant:Vahid shahroozi Furniture:Harmony co

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *