تور مجازی

تور مجازی غرفه آجر نمای نسوز کهن سرام 1398

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران-تهران 1398

تور مجازی غرفه آجر نمای نسوز کهن سرام 1397

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران-تهران 1397

تور مجازی غرفه آجر نمای نسوز کهن سرام 1396

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران-تهران 1396

تور مجازی غرفه آجر نمای نسوز کهن سرام 1395

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران-تهران 1395

تور مجازی غرفه آجر نمای نسوز کهن سرام 1394

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران-تهران 1394

اطلاعات تماس
کارخانه آجر نسوز نما کهن سرام: پاکدشت . کیلومتر 2 جاده فیلستان به پوئینک
021-36414576-8
09034656505