اخبار روز

سپتامبر 10, 2018

پیاده سازی استاندارد ISIRI 07 در آجر نسوز نما کهن سرام ( آجر نسوز استاندارد )

شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰ استاندارد ISIRI 07 در آجر نسوز نما کهن سرام ( آجر نسوز استاندارد ) استاندارد يعنی نظم، قاعده، قانون،‌ اصل، ضابطه و بطور كلی هر امری كه مطابق اصول منظم و مرتبی انجام گيرد، استاندارد ناميده می شود. که ماحصل آن تولید آجر نسوز استاندارد می شود. استاندارد نظمی مبتنی بر […]

اخبار روز
سپتامبر 10, 2018

آجر نسوز مشکی (سیاه) برای اولین بار در ایران توسط کهن سرام

سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ تولید آجر نسوز سیاه رنگ برای اولین بار در ایران توسط کهن سرام کارخانه کهن سرام موفق به تولید آجر نسوز نمای سیاه رنگ شد. برنامه تولید این آجر که در حدود شش ماه به طول انجامید در سه مرحله عملیاتی شد. ابتدا فاز تحقیقاتی و تولید محدود به آزمایشگاه، […]

اخبار روز
سپتامبر 10, 2018

انتخاب مدیر کنترل کیفیت آجر نسوز نما کهن سرام به عنوان مدیر نمونه استان تهران

  انتخاب مدیر کنترل کیفیت آجر نسوز نما کهن سرام به عنوان مدیر نمونه استان تهران جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱ انتخاب مدیر کنترل کیفیت آجر نسوز نما کهن سرام به عنوان مدیر نمونه استان تهران در تیرماه سال 91 همایش حلقه های کنترل کیفیت در برج میلاد تهران توسط سازمان ملی استاندارد و انجمن مدیران […]

اخبار روز
  • 1
  • 2