نمای ساختمان کار شده یا انواع آجر نسوز رستیک – پلاک شیاری، شاموتی و … واقع در خیابان 17 شهریور تهران