پیاده سازی استاندارد ISIRI 07 در آجر نسوز نما کهن سرام ( آجر نسوز استاندارد )

سپتامبر 10, 2018

پیاده سازی استاندارد ISIRI 07 در آجر نسوز نما کهن سرام ( آجر نسوز استاندارد )

شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰

آجر نسوز استاندارد

استاندارد ISIRI 07

در آجر نسوز نما کهن سرام ( آجر نسوز استاندارد )


استاندارد يعنی نظم، قاعده، قانون،‌ اصل، ضابطه و بطور كلی هر امری كه مطابق اصول منظم و مرتبی انجام گيرد، استاندارد ناميده می شود. که ماحصل آن تولید آجر نسوز استاندارد می شود.

استاندارد نظمی مبتنی بر نتايج استوار علوم و فنون و تجارب بشری است كه بصورت قواعد، مقررات و نظامات به منظور ايجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، ‌تسهيل ارتباطات، ‌صرفه جويی كلی در اقتصاد ملی، ‌حفظ سلامت و ايمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به كار می رود.

سوابق تاريخی و آثار موجود در موزه ها حكايت از اين واقعيت دارد كه كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمت از زمان آشنايی انسان با كميت و خواص اشياء همراه او بوده است.

زمانيكه توليد با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت تعيين كيفيت و تشخيص آن كار چندان مشكلی نبود پی بردن به كيفيت توليد با استفاده از حواس پنچگانه ميسر بود، اما با پيشرفت علوم، تكنولوژی، ‌افزايش جمعيت و بالا رفتن مصرف، ضرورت توليد انبوه و در نتيجه جايگزين شدن ماشين به جاي انسان و ابزار دستي ،‌ديگر سنجش كيفيت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمايشگاه و ابزار و توانائيهای فني امكان پذير نبود.

توجه به كيفيت كالا و خدمات ضرورت ايجاد سازمانهايي به همين منظور در كشورهاي مختلف جهان را مطرح مي سازد .

کارخانه کهن سرام اینک به لطف خداوند متعال و همکاری پرسنل خود موفق به پیاده سازی استاندارد 07 ملی ایران تحت عنوان استاندارد آجرهای رسی گشته است. ( آجر نسوز استاندارد )

این استاندارد شامل آیتم هايی به شرح:

1- ویژگی های هندسی

2- مقاومت فشاری

3- جذب آب

4- نمک های محلول

5- یخ زدگی

6- ویژگی ظاهری

7- کد شناسایی

8- نشانه گذاری می باشد، که به طور منظم و دقیق در واحد کنترل کیفیت این کارخانه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید این واحد، جهت فروش به بازارهای داخلی و خارجی بارگیری می شود.

از آنجاییکه مدیریت آجر نسوز کهن سرام کنترل کیفیت را فقط منحصر به آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت نمی داند، برنامه ریزی تولید به نحوی است که حتی کارگران با آموزش های فراگرفته از ابتدای خط تولید هرکدام به عنوان یک نماینده کنترل کیفیت خود را مسؤل کیفیت کالا می دانند. در نتیجه چنین تفکر مدیریتی در کیفیت محصول است که در تست محصولات در برخی از آیتم ها مانند مقاومت فشاری یا جذب آب نتایج حاصله اغلب 2 تا 3 برابر مطلوب تر از اعداد و ارقام تعیین شده در استاندارد می باشد.

منابع و مآخذی که برای تدوین استاندارد ISIRI 07 به کار رفته به شرح ذیل است:

1- BS 3921:1995, Specification for Clay bricks. 2- ASTM C216:2005a, Specification for Facing Brick (Solid Masonry Units Made from Clay or shale) 3- ASTM C62:2005a, Specification for Building Brick (Solid Masonry Units Made from Clay or shale)

به امید موفقیت برای کلیه صنعتگران ایرانی…

اخبار روز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *