نمایشگاه ها

آجر نسوز نما کهن سرام

گالری نمایشگاه صنعت ساختمان

گالری تصاویر آجر نسوز نما کهن سرام در همایش ها و نمایشگاه های سراسر کشور

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

ایران-تهران۱۳۹۷

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

تبریز ۱۳۹۶

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

ایران-تهران۱۳۹۶

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

ایران-تهران۱۳۹۵

گفتگو با فرهاد احمدی

سمینـار گفـت و گـو شماره ۳ سـال ۱۳۹۵ سالن میلاد گفتگو با فرهاد احمدی

گفتگو با هومن بالازاده

سمینـار گفـت و گـو شماره ۲ سـال ۱۳۹۵ سالن میلاد گفتگو با هومن بالازاده

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

ایران - تهران۱۳۹۴

اطلاعات تماس
کارخانه آجر نسوز نما کهن سرام: پاکدشت . کیلومتر 2 جاده فیلستان به پوئینک
021-36414544
021-36414545
021-36414543